Nederlands

Privacy-verklaring

Deze privacy-verklaring is van toepassing op diensten van Villa CONMIGO bed & breakfast / Bartolo Andalucía S.L. (hierna te noemen Villa CONMIGO).

Villa CONMIGO gaat zorgvuldig om met je privacy en zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Villa CONMIGO neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om van of over gasten verkregen persoonlijke informatie zoveel mogelijk te beschermen tegen diefstal, verlies en onbevoegd gebruik.

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, Verordening (EU) 2016/679 of 27 april 2016 (AVG), organieke wet 15/1999 of 13 december (LOPD) en het Spaanse koninklijk besluit 1720/2007 voor de ontwikkeling van de LOPD informeren wij je dat de persoonlijke gegevens, geheel volgens deze Europese richtlijn met ingang van 25 mei 2018, de General Data Protection Regulation (GDPR), door Villa CONMIGO worden verwerkt en opgeslagen voor het uitvoeren van reservering, administratief, boekhoudkundig en fiscaal beheer.

Op onze website en in onze accommodatie kunnen producten en/of diensten van derden worden aangeboden die niet van Villa CONMIGO zijn. Villa CONMIGO is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van overeengekomen transacties en de wijze waarop dergelijke websites of aanbieders met privacy omgaan.

Bedrijfsgegevens
Villa CONMIGO bed & breakfast / Bartolo Andalucía S.L.
Calle Torremolinos 604, 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga) Spanje
telefoon: (+34) 952 025 623
website: https://www.villaconmigo.com
e-mail: hello@villaconmigo.com

BTW-kenmerk: ES-B93440568

Villa CONMIGO bed & breakfast is een merk van BARTOLO Andalucia S.L. en als officiële accommodatie geregistreerd bij de Junta de Andalucia Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte onder nummer CR/MA/00758.

BARTOLO Andalucia S.L. is ingeschreven in het Registro Mercantil de Málaga sinds 20 November 2015 onder nummer Tomo: 5455, Folio: 102, Inscripción: 1, Hoja: MA-130992.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Wanneer je via onze website, per e-mail, per telefoon of via booking-websites een reservering wilt maken, vragen wij je om een aantal persoonlijke gegevens. Wij gebruiken deze informatie voor het verwerken en maken van je reservering en om de status van je reservering via e-mail te communiceren.

Je reservering op onze website wordt via een beveiligde server (SSL - Secure Sockets Layer) van Redforts Software bij ons gemaakt. Je gegevens worden versleuteld verstuurd. De veilige verbinding tussen je browser en onze website garandeert dat je in contact bent met Villa CONMIGO & Redforts Software en niet met iemand anders. Je kunt zien of de browser een beveiligde verbinding tot stand heeft gebracht aan het icoontje, doorgaans een gesloten hangslot.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Villa CONMIGO verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam / geboortedatum / geslacht, nationaliteit / ID nummer / ID afgiftedatum / adres / e-mail en credit card gegevens indien de reservering tot stand komt via booking-websites of op speciaal verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden
Villa CONMIGO verstrekt uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting en op verzoek van de gast voor de aankoop van toegangsbewijzen. Villa CONMIGO is voor de Spaanse wet verplicht haar gasten te registreren bij de Guardia Civil. Bij ondertekening van het gasten-registratieformulier bij check-in geef je ons toestemming hiervoor. Villa CONMIGO is voor de Spaanse Belastingdienst verplicht, voor geleverde diensten, een factuur aan te maken waarop persoonsgegevens zijn verwerkt.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Bij Villa CONMIGO worden persoonsgegevens oneindig op geslagen, om bij terugkeer de verwerking van je reservering te vereenvoudigen, en minimaal zolang nodig om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Bij het aangaan van een reservering ga je hiermee akkoord.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Villa CONMIGO neemt het beveiligen en beschermen van persoonsgegevens serieus. Zo worden persoonsgegevens via een beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) versleuteld verstuurd en digitaal opgeslagen in een beveiligde omgeving van Redforts Oscar Hotel Software. Toegang tot persoonsgegevens vereist het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord en voor creditcardgegevens een twee-staps verificatie. Persoonsgegevens op schrift worden, zolang nodig om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, bewaard in een afgesloten omgeving. Onze website wordt gehost door een SSL-gecertificeerde en met TLS1.2 encryptie server. Ons mailverkeer verloopt via een beveiligde SMTP-module via beveiligde TLS1.2-verbinding.

Gebruik van cookies
Villa CONMIGO kan bij het aanbieden van haar online diensten gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine informatiebestandjes die op de harde schijf van je computer worden opgeslagen. Aan de hand hiervan kan onze server je herkennen wanneer je de website van Villa CONMIGO bezoekt en te zorgen voor het gebruiksgemak van haar online diensten. We zetten cookies van Google in om activiteiten op onze website te analyseren en onze pagina’s te verbeteren. Hiermee zien we ook hoe je onze website gebruikt en welke pagina’s je interessant vindt. Na je toestemming plaatsen we cookies van social media partners voor socialmedia- en advertentiedoeleinden. Indien gewenst kun je jouw voorkeuren wijzigen onder Cookie-instellingen beheren.

Recht van inzage, rectificatie en verwijdering
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering of intrekking van je toestemming stuur je naar hello@villaconmigo.com. Villa CONMIGO reageert zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op je verzoek. Gaat het om gegevens van een kind. Dan mag totdat het kind 16 is de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger een verzoek doen. Villa CONMIGO is verplicht een identificatie uit te voeren van de verzoeker om onbevoegd gebruik van persoonsgegevens tegen te gaan.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je denkt dat Villa CONMIGO zich niet houdt aan de Europese richtlijn van 25 mei 2018. Dat kan via de volgende link: privacyklacht indienen

Commerciële e-mail
Volgens de LSSICE voert Villa CONMIGO geen SPAM-praktijken uit, daarom stuurt het geen commerciële e-mails die niet eerder door de gebruiker zijn aangevraagd of geautoriseerd. Voor het ontvangen van de AMIGO nieuwsbrief geef je ons uitdrukkelijke toestemming.

Google Analytics
We gebruiken Google Analytics om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. We hebben hiervoor de verwerkers overeenkomst van Google geaccepteerd. We staan Google niet toe om informatie van Analytics te gebruiken voor andere Google diensten en we anonimiseren je IP adres.

Wetgeving
Voor alle doeleinden zijn de relaties tussen Villa CONMIGO en de gebruikers van haar diensten die op deze website worden aangeboden, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie waartoe de partijen zich uitdrukkelijk hebben verbonden en die bevoegd zijn voor de beslechting van alle geschillen die ontstaan of verband houden voor hun gebruik de rechtbanken van Málaga.

Wijziging in privacy verklaring
Villa CONMIGO behoudt zich het recht voor het huidige privacy beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie.

Deze privacy-verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

 

Español

Política de privacidad

Esta política de privacidad se aplica a Villa CONMIGO bed & breakfast / Bartolo Andalucía S.L. (en lo sucesivo, Villa CONMIGO).

Villa CONMIGO bed & breakfast trata su privacidad cuidadosamente y tratará todos los datos personales conocidos o facilitados por usted con confidencialidad. Villa CONMIGO bed & breakfast usa todas las medidas de precaución posibles con el fin de proteger su información ante posibles usos indebidos.

Villa CONMIGO, como responsable del presente Sitio web y en conformidad con lo que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), tiene implementadas todas las medidas de seguridad, de índole técnica y organizativas, establecidas en el Real decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre, (que desarrolla la LOPD) para garantizar y proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos introducidos.

A efectos de lo que prevé la LOPD, Villa CONMIGO. le informa que los datos que voluntariamente nos está facilitando serán incorporadas a nuestros sistemas de información con el fin de realizar las gestiones comerciales y administrativas necesarias con los usuarios de la web; Las operaciones previstas para realizar los tratamientos son los siguientes: responder a las consultas y/o proporcionar informaciones requeridas por el Usuario; realizar las prestaciones de servicios y/o productos contratados o subscritos por el Usuario; realizar todas aquellas actividades propias de Villa CONMIGO. Villa CONMIGO bed & breakfast está obligado por Ley a registrar a sus huéspedes en la Guardia Civil.

En conformidad con lo que disponen las normativas vigentes en protección de datos personales, el Prestador está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas RGPD y LOPD para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos al art. 5 del RGPD y al art. 4 de la LOPD, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuadas, pertinentes y limitados al que es necesario en relación con los fines para los cuales son tratados.

En nuestro sitio web y en nuestro alojamiento podemos ofrecer productos y / o servicios de terceros que no son propiedad de Villa CONMIGO. Villa CONMIGO no es responsable de la ejecución de las transacciones acordadas y de la manera en que dichos sitios web o proveedores se relacionan con la privacidad. 

Identificación
En cumplimiento del Capítulo II de la ley 34/2002, LSSICE, los informamos que la presente página web es propiedad de

Villa CONMIGO bed & breakfast / Bartolo Andalucía S.L.
Calle Torremolinos 604
29130 Alhaurín de la Torre (Málaga) Spain
teléfono: (+34) 952 025 623
página web: https://www.villaconmigo.com
e-mail: hello@villaconmigo.com

CIF: ES-B93440568

Villa CONMIGO bed & breakfast es una marca de BARTOLO Andalucia S.L. y registrada como alojamiento oficial en la Junta de Andalucia Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte, CR/MA/00758.

BARTOLO Andalucia S.L. está inscrita en el Registro Mercantil de Málaga desde el 20 de noviembre de 2015, Tomo: 5455, Folio: 102, Inscripción: 1, Hoja: MA-130992.

¿Con qué finalidad tratará Villa CONMIGO los datos personales del usuario
Si desea hacer una reserva a través de nuestro sitio web, por correo electrónico, por teléfono o booking.com, le solicitamos sus datos personales. Utilizamos esta información para procesar y hacer su reserva y para comunicar el estado de su reserva por correo electrónico.

Su reserva en nuestro sitio web se realiza con nosotros a través de un servidor seguro (SSL - Secure Sockets Layer) de Redforts Software. Sus datos serán enviados encriptados. La conexión segura entre su navegador y nuestro sitio web garantiza que está en contacto con Villa CONMIGO & Redforts Software y no con otra persona. Puede ver si el navegador ha establecido una conexión segura al icono, generalmente un candado cerrado.

¿Qué datos del usuario tratará Villa CONMIGO?
Villa CONMIGO procesa sus datos personales mediante el uso de nuestros servicios y / o proporcionándonos esta información. Datos personales que procesamos: nombre / apellidos / género / nacionalidad / día de nacimiento / número de identificación / ID fecha de emisión / dirección / correo electrónico y detalles de la tarjeta de crédito si la reserva se realiza a través de sitio web de booking.com o en solicitud especial.

Cesión de datos a terceros
Villa CONMIGO no cederá los datos personales a terceros, excepto por obligación legal. Sin embargo, en el caso de ser cedidos a algún tercero se produciría una información previa solicitando el consentimiento expreso para tal cesión. La entidad responsable de la base de datos, así como los que intervengan en cualquier fase del tratamiento y/o las entidades a quienes se los haya comunicado -en todo caso siempre con la correspondiente autorización otorgada por el usuario-, están obligadas a observar el secreto profesional y a la adopción de los niveles de protección y las medidas técnicas y organizativas necesarias a su alcance para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, evitando, dentro de lo posible, accesos no autorizados,modificaciones ilícitas, substracciones y/o la pérdida de los datos, con objeto de procurar el correspondiente nivel de seguridad de los ficheros del Prestador, según la naturaleza y sensibilidad de los datos facilitados por los usuarios del presente Sitio web.

Cuanto tiempo guardamos información personal
Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han obtenido y siempre que no ejerza ningún derecho de los que lo amparan. No se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, ni tampoco se realizará ninguna transferencia internacional de datos sin su consentimiento previo. Una vez sus datos ya no sean necesarios, se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas.

Medidas de seguridad los datos personales
Villa CONMIGO está profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas al Reglamento Europeo de Protección de datos y la normativa española de protección de datos. Los datos personales se transmiten encriptados a través de conexiones seguras (Secure Sockets Layer o SSL) y se almacenan digitalmente en un entorno seguro de Redforts Oscar Hotel Software. El acceso a los datos personales requiere el uso de un nombre de usuario y contraseña y para el detalle de la tarjeta de crédito una verificación en dos pasos. Los datos personales por escrito se mantendrán en un entorno seguro durante el tiempo que sea necesario para cumplir con las obligaciones legales. Nuestro sitio web está alojado en un servidor con certificación SSL y TLS1.2 cifrado. Nuestro tráfico de correo pasa a través de un módulo SMTP a través de una conexión segura TLS1.2.

Utilización cookies
El sitio web del prestador puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede en la página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del lugar. Las cookies utilizadas tienen, en todo caso, carácter temporal, con la única finalidad de hacer más eficaz la navegación, y desaparecen al acabar la sesión del usuario.

Derecho de acceso, rectificación y eliminación
De acuerdo con estas normativas, pues, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Calle Torremolinos 604 29130, Alhaurín de la Torre, enviando un correo electrónico a hello@villaconmigo.com, indicando como Asunto: “LOPD, Derechos ARCO”, y adjuntando fotocopia de su DNI o cualquier medio análogo en derecho, tal y como indica la ley. Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada del consentimiento.

También tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si considera que pueden haberse visto vulnerados sus derechos en relación a la protección de sus datos (agpd.es).

Exactitud y veracidad de los datos
El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que remita a Bartolo Andalucía S.L., exonerando al Prestador de cualquier responsabilidad al respeto. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de registro o suscripción.

Correos comerciales
De acuerdo con la LSSICE, Villa CONMIGO. no realiza prácticas de SPAM, por lo tanto, no envía correos comerciales por e-mail que no hayan sido previamente solicitados o autorizados por el Usuario. En consecuencia, en cada uno de los formularios de la Página Web, el Usuario tiene la posibilidad de dar su consentimiento expreso para recibir nuestro Boletín, con independencia de la información comercial puntualmente solicitada.

Legislación
A todos los efectos las relaciones entre Bartolo Andalucía S.L. con los Usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en esta Web, están sometidos a la legislación y jurisdicción española a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes por la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Málaga.

Cambios en la presente política de privacidad
Villa CONMIGO se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales.

Última actualización: 25 de mayo de 2018.